Oświadczenie

Posted on

Celem ochrony przed udostępnianiem niepełnoletnim materiałów o treści erotycznej, wprowadziliśmy podpisanie stosownego oświadczenia o swojej dorosłości.

Proszę przysłać oświadczenie w treści e-mail, podpisane swoim imieniem i nazwiskiem:


„Oświadczam że mam ukończone 18 lat, wyrażam chęć oraz mam świadomość
zawartości materiałów o których przesłanie proszę.”

Kontakt

Jeżeli nie ma Pani/Pan 18 lat lub nie zgadza się z powyższym oświadczeniem
proszę nie odpowiadać na tę wiadomość.